σε οδηγεί να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου

Ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο σε οδηγεί να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου να σε γνωρίσεις αληθινά και μέσα από αυτή την διαδικασία να απελευθερωθείς από τα δεσμά σου για να γίνεις κοινωνός της προσωπικής σου Ελευθερίας γιατί όπως αναφέρεται στο βιβλίο η Ελευθερία είναι επιλογή!  Ένα βιβλίο το οποίο θα το κρατήσω σαν φυλαχτό και θα ανατρέχω όποτε μου χρειαστεί! Κα Μουζάκη σας ευχαριστώ θερμά για την λυτρωτική πένα σας!

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΡΑΒΙΛΛΑ – 20 Δεκεμβρίου, 2021