εξαιρετικός λόγος για να αναθεωρήσεις πολλά

Το βιβλίο αυτό είναι ένας εξαιρετικός λόγος για να αναθεωρήσεις πολλά
πράγματα πάνω στην εξέλιξη σου.
Είναι αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος του δηλαδή ,ένα βοήθημα
“αρχιτεκτονικής” με το οποίο σιγά σιγά σχεδιάζεις τον δρόμο προς την
προσωπική σου ελευθερία.
Είναι σαν να έχεις την ευκαιρία να συζητάς με την συγγραφέα και να
σχεδιάζεις….

Ρέει ο λόγος, εύκολο στην κατανόηση και απόλυτα κατανοητό στα νοήματα που
θέλει να περάσει.

ΓΙΟΥΛΗ ΦΟΥΝΤΑ 14/12/21