Εξαιρετικό, βοηθητικό, πρακτικό, διαβάζεται νερό

Εξαιρετικό, βοηθητικό, πρακτικό, διαβάζεται νερό, και αφήνει μια σπουδαία ουσία πίσω του… συστήνεται ανεπιφύλακτα

Αγνή Μαριακάκη – 9 Οκτωβρίου, 2021