ένας απλός, καλογραμμένος οδηγός που χρειάζεται κάθε άνθρωπος

η αρχιτεκτονική της προσωπικής ελευθερίας της Κυρίας Μουζάκη είναι ένας απλός, καλογραμμένος οδηγός που χρειάζεται κάθε άνθρωπος!!!!
Συγχαρητήρια για αυτή την καταπληκτική έκδοση και συγχαρητήρια στην συγγραφέα!!!

George Delatolas – 16 Δεκεμβρίου, 2021